Natuursteen

Wat verstaat men onder natuursteen?

natuursteen granietNatuursteen is een bouwmateriaal dat is gevormd door de natuur. Het bevindt zich in de buitenste laag van de aarde: de aardkorst. Natuursteen wordt gewonnen op willekeurige plekken in de wereld, alwaar het aan de oppervlakte komt. Afhankelijk van de wijze van vorming, zijn de toepassingen ervan ontwikkeld. Natuursteen vinden we zo terug in woningen, maar ook bij grafmonumenten, kantoorgebouwen en winkelcentra.

Soorten natuursteen

Naar ontstaan is natuursteen onder te verdelen naar drie hoofdgroepen:

  1. stollingsgesteenten,
  2. afzettingsgesteenten en
  3. metamorfe gesteenten.

Stollingsgesteenten zijn ontstaan door verharding van magma dat door scheuren in de aardkorst naar boven is gekomen. Graniet en basalt zijn daar voorbeelden van.

Afzettingsgesteenten zijn ontstaan door bezinking in water van meegevoerde afgebroken stollingsgesteente of metamorfe gesteenten, maar kan ook een biologische oorsprong hebben. Leisteen is een voorbeeld van de eerstgenoemde en kalksteen van de andere.

Metamorfe gesteenten zijn ontstaan door transformatie van stollingsgesteente of afzettingsgesteente. De oorzaak daarvan is hoge temperatuur en/of druk onder invloed van beweging in de aardkorst. De oorspronkelijk materialen worden hierdoor vloeibaar. Na afkoeling zijn het andere natuursteensoorten geworden.

Graniet is gneis geworden, zo werd leisteen kwartsiet en kalksteen marmer.

Enkele soorten graniet

Onderverdeling natuursteen naar bestanddelen

Kalk is gevoelig voor zure vloeistoffen, zoals cola, sinaasappelsap en wijn. Het is dus van belang vooraf bij de keuze te weten welke natuursteensoort kalk bevat en welke niet, ofwel welke natuursteensoort is gevoelig voor zure oplossingen en welke niet. Graniet, gneis, of basalt bevatten doorgaans geen van alle kalk. Marmer en kalksteen daarentegen wel. Voor bijvoorbeeld aanrechtbladen zijn zij dus minder geschikt en moeten dan te allen tijde behandeld worden met een beschermende vloeistof.

Enkele soorten marmer en kalksteen

Karakteristieke eigenschappen van natuursteen

Elk stuk natuursteen is uniek: de kleur en structuur varieert, maar ook de karakteristieke eigenschappen verschillen. De karakteristieke eigenschappen van natuursteen waarmee de expert vakman dient rekening te houden zijn onder meer: de porositeit, de slijtvastheid, de vorstbestendigheid en de petrografische beschrijving.

De porositeit zegt iets over de compactheid van de steen. Bijna alle soorten zijn compact van aard. Sommige soorten, zoals bepaalde zachte zandsteen of kalksteensoorten kunnen daarentegen minder compact zijn.

De slijtvastheid van een steensoort is de weerstand tegen afslijten, bijvoorbeeld bij het belopen van een vloer. Graniet, leisteen en kwartsiet bevatten kwarts en zijn daarom meer slijtvast dan marmer of kalksteen.

De petrografische beschrijving van een natuursteensoort is belangrijk, omdat deze inzicht geeft in hoe en waardoor de steen chemisch, fysisch en mechanisch kan worden beïnvloed. Het is als het ware het paspoort van elke natuursteensoort.

De winning van natuursteen

In natuursteengroeves, recent mee gestart of soms eeuwenoud, wordt voortdurend gezocht naar mooi en gezond materiaal. Daarvoor worden, indien nodig, stukken grond ontgonnen en grote lagen onbruikbaar materiaal verwijderd, voordat men op geschikte lagen komt, die van waarde zijn om te kunnen worden geëxploiteerd.

De winning geschiedt meestal in blokvorm. In steengroeves worden in de rotswand diepe gaten geboord, waarna draadzagen onder contante toevoeging van koelwater, grote massieven losmaken van de rotswand. Soms worden deze ter plekke weer in kleinere blokken gezaagd. Immense shovels laden deze blokken op vrachtauto’s waar soms maar 1 blok op gaat. Daarmee worden de blokken naar de fabriek vervoerd alwaar ze verder worden verwerkt tot platen of tegels.

natuursteen groeve

Toepassingen van natuursteen

Buiten

De invloeden die inwerken op natuursteen buiten zijn, naast mechanische, het weer bij ons, in bijzonder zon, wind, neerslag en vorst. Afhankelijk van de plaats waar de natuursteen wordt toegepast, zoals aan de gevel, op de vloer of als grafsteen, in tegelvorm of massief, zullen de eisen waaraan de natuursteen moet voldoen verschillend zijn.

Binnenshuis

Natuursteen, binnenshuis toegepast, heeft veelal uitsluitend te maken met menselijke activiteiten. Eigenlijk zijn alleen de eisen voor slijtvastheid hier van toepassing. In badkamers worden aanvullend wel eisen gesteld vanwege inwerking van vocht.

Keuze van natuursteen

Kleur, structuur en afwerking

De klant gaat meestal bij de keuze uit van kleur en structuur. Wat past er binnen zijn of haar smaak. Er is een scala van mogelijkheden daarin bij toepassing in natuursteen.

Ook kan de afwerking van belang zijn. Het maakt voor wat betreft de uitstraling wel uit of het aanzicht van de natuursteen gepolijst, gezoet of ruw is. Bij de keuze van afwerking is door het gebruik van moderne machines veel mogelijk.

Vormen en afmetingen

Tegels zijn in standaardafmetingen verkrijgbaar. Werkbladen of gevelplaten, trapbekleding, grotere vloerplaten worden meestal op maat klantgericht aangeleverd. Vooraf wordt dan ingemeten of vanaf mallen gewerkt. Door gebruik van geavanceerde machines, computergestuurd of waterjet, is het mogelijk geworden om natuursteen in elke gewenste vorm te leveren.

De vakman is in staat voor elke klant de natuursteen in de gewenste kleur, structuur en afwerking, vorm en met de gewenste afmetingen op maat aan te leveren.

Heeft u vragen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Menu